Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu zamówienia Kupujący znajdzie w nim wady produkcyjne powinien odesłać go na adres sklepu po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem.

Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu ponosi Klient. Do odsyłanego zamówienia należy dołączyć paragon lub fakturę Vat oraz informację o wadzie produktu oraz w przypadku urządzeń, mebli kosmetycznych kartę gwarancyjną. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia. Każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie a sklep poczyni wszelkie kroki by polubownie oraz jak najszybciej rozwiązać zaistniałą sytuację.

Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny tożsamy z zakupionym, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe z uwagi na brak na stanie magazynu sklepu lub wycofanie produktu przez producenta, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty do wyboru.

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli towar nie został zakupiony w Sklepie DERMEDIK oraz gdy stwierdzono próby naprawy lub modyfikacji towaru.

 


Zwroty

Możliwość zwrotu towaru tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem DERMEDIK. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Zwracany towar musi być dostarczony do siedziby Sklepu na koszt Kupującego, w oryginalnym opakowaniu wysłanym przez sklep. Towar nie może nosić żadnych śladów używania, otwierania, musi być kompletny, nie może być pozbawiony oryginalnego opakowania, zaopatrzony w oryginał dowodu zakupu/gwarancję oraz oświadczenie o rezygnacji z zakupu, w którym podać należy dane osobowe Kupującego oraz numer konta bankowego, na który Sklep ma dokonać zwrot pieniędzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.)), kupujący ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od daty odebrania przesyłki, ponadto sprzedający zobowiązany jest zwrócić koszty równe sumie ceny towaru - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

Towar nie może być zwrócony za pobraniem.

W przypadku zwrotu karnetów i zabiegów mogą zostać one wymienione na inne zabiegi. Nie zwracamy środków w formie gotówki.

Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki i zabezpieczeniu przed uszkodzeniem towaru w trakcie transportu.